Wat is er zoal mogelijk

Individuele psychotherapie:
Gesprekken waarin we werken aan de door jou gestelde doelen. Soms is het samen werken aan dit behandelplan al een proces; het ontdekken wat je nu eigenlijk anders wilt in het leven en wat hiervoor nodig is.


Partnerrelatie therapie:
Gesprekken samen met je partner waarin je samen gaat onderzoeken wat er in jezelf dan wel binnen de relatie moet veranderen, waardoor je je beiden in de relatie beter kunt voelen. Uitgangspunt hierbij is zelf veranderen waardoor de communicatie in de relatie verandert.


Seksuele therapie:
Gesprekken over problemen rondom de seksualiteit waarbij zowel individuele gesprekken als gesprekken met partner mogelijk zijn. Er wordt ook met huiswerkopdrachten gewerkt.


Groepstherapie:
Samen met groepsleden aan zelf gestelde doelen werken. In de groepstherapie staat het delen van ervaringen, het oefenen met elkaar en leren van elkaar in een veilige omgeving op de eerste plaats.

 

Voorbeelden van klachten of gebieden die bij mij in de verschillende therapieën aangepakt kunnen worden:

 • Problemen binnen de relatie
 • Seksuele problemen
 • Problemen binnen het gezin
 • Aanpassings- of verwerkingsproblemen
 • Identiteitsproblematiek
 • Levensfaseproblematiek
 • Problemen in de omgang met mensen
 • Problemen met rouwverwerking
 • Trauma
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Dissociatieve problematiek
 • Stemmingsstoornissen
 • Angstproblematiek
 • Supervisie en opleiding
 • Leertherapie

Individuele supervisie:
Gesprekken waarin we werken aan de door jou gestelde leerdoelen. We werken met het door jou meegebracht audio- en/of videomateriaal en verslagen en gaan onderzoeken wat je sterke en zwakke kanten zijn. Je sterke kanten kun je van genieten en uitbouwen. Je zwakkere kanten kun je ontwikkelen door deze te onderzoeken, bijvoorbeeld in de vorm van rollenspel, samen bestuderen van je banden, bestuderen en oefenen van meerdere technieken, vergroten van kennis etc. Je kunt je hierdoor steviger gaan voelen in therapieën en kunt ook een keuze gaan maken in de werkvormen die het beste bij je passen op een manier die goed is voor jou en je cliënt.

 

Groepssupervisie:
Samen met mijn collega Màrika Engel geef ik twee verschillende groepssupervisies.

 1. Groep met als focus de overdracht en tegenoverdracht in (langerdurende) therapieën.
 2. Groep met als focus: dissociatie.

Beide groepssupervisies zijn gericht op het delen van ervaringen, onderzoeken van eigen schema’s en mechanismen, onderzoeken van valkuilen, aanleren van nieuwe technieken, vergaren van kennis, onderzoeken van de verschillende manieren waarop je kunt communiceren, onderzoeken van de therapeutische relatie. Dit doen we middels gesprek, rollenspel, educatie, opstellingen, etc.
Beide groepen zijn open, dat wil zeggen dat de groepssamenstelling wisselt. Je schrijft je elke keer in voor 5 sessies om de continuïteit en de veiligheid van de supervisanten te kunnen vergroten.

 

Leertherapie:
Gesprekken waarin we werken aan de door jou gestelde doelen in het kader van je registratie. In de gesprekken onderzoeken we hoe jij je voelt en gedraagt als therapeut. We exploreren jouw mechanismen, jouw schema’s, jouw manier van communiceren; jouw manier van zijn en doen.